เมื่อไม่มีใครอำนวยความยุติธรรมให้ คนตัวเล็กตัวน้อยจึงต้องลุกขึ้นมาทวงถามหาความยุติธรรมด้วยตนเอง การต่อสู้ของคนตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้ไม่เคยราบเรียบ เพราะคู่ต่อสู้ของพวกเขามักเป็นคนตัวใหญ่ที่มีอำนาจและอิทธิพล หลายครั้ง “อคติ” ที่นำพาความยุติธรรมมาสู่คนตัวเล็กตัวน้อยก็ได้นำพาชะตากรรมซ้ำซากมาสู่พวกเขาเช่นกัน เราจะปล่อยให้เรื่องเหล่านี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีใครสนใจจริงหรือ นี่คือคำถามปลายเปิดที่ทุกคนต้องร่วมกันตอบ

ติดตามเรื่องราวต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย

Download (PDF, 2.14MB)

Comments are closed.