“คนที่มาเป็นผู้ปกครองได้รับการศึกษามาอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ไม่เข้าใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง จึงทำให้เกิดความแตกต่างกันค่อนข้างจะมาก ทีนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายด้วยเหมือนกัน คือคนที่จะมาเป็นผู้พิพากษาก็ได้รับการศึกษามาจากระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันและไม่ค่อยเอาใจใส่กับสังคมไทยเลย เพราะฉะนั้น คนที่ได้รับการศึกษามาในระยะหลังจะออกมาเป็นแบบนั้น เมื่อมาเรียนกฎหมายก็เรียนแต่ทางด้านปฏิบัติวิธี คือ ไปในทางด้านปฏิบัติมากๆ แต่ไม่ได้สอนให้คนเข้าใจหรือว่าไปสัมผัสกับชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่ง” มรว.อคิน รพีพัฒน์

ติดตามเรื่องราวต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมประเทศไทย

Download (PDF, 1.7MB)

Comments are closed.