โดย:
วันที่:August 17, 2012

หลักจากมีเรื่องสิทธิชุมชนออกมาตั้งแต่ 2540 และ 2550 สิทธิเหล่านี้ถูกรับรอง แต่ไม่มีผลในการปฏิบัติ ภาคประชาชนได้เสนอกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ออกมา ภาคประชาชนผิดหวังกับการเสนอร่างกฎหมาย มีการศึกษาว่าทำไมสิทธิชุมชนถึงไม่ได้รับการยอมรับ พบว่าฐานการบังคับใช้กฎหมายของไทยถือหลักการใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐ ศาลไทยไม่รับรู้กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ออกมาจากรัฐ ดังนั้นถึงแม้ว่าสิทธิชุมชนจะถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญ องค์กรศาลก็ไม่ได้ขยับ เมื่อระบบกฎหมายของไทยถือหลัก Legal positivism ไม่ใช่ Legal pluralism ซึ่งยอมรับกฎเกณฑ์จารีตเพื่อการบังคับใช้ ดังนั้นจึงมี 2 แนวทางเพื่อให้เกิดการบังคับใช้สิทธิชุมชน คือ 1) เปลี่ยนระบบคิดองค์กรตุลาการ และ 2) ทำกฎเกณฑ์เพื่อรองรับอย่างเป็นทางการ

ที่มา: http://prachatai.com/journal/2011/02/33187

Download (PDF, 132KB)

Comments are closed.