ในกรณี “คนบุกรุกกฎหมาย” หรือ “คนบุกรุกป่า” มีประเด็นที่ควรพิจารณาและเป็นข้อพึงตระหนักด้วยว่า ในช่วงสมัยหนึ่งที่เป็นยุคเร่งการผลิตพืชพาณิชย์เพื่อส่งออก ชาวบ้านได้รับการยกย่องจากรัฐว่าเป็นผู้บุกเบิกที่ดินทำกิน ก่อนที่จะถูกกล่าวหาในช่วงต่อมาว่าเป็นผู้บุกรุกตามมุมมองของกฎหมายปัจจุบัน นอกจากนี้ ในช่วงที่ประเทศไทยมีปัญหาการเร่งปราบคอมมิวนิสต์ กลยุทธ์อย่างหนึ่งในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์คือการตัดไม้ การสร้างถนนเพื่อความมั่นคงเข้าเขตป่า และนำชาวบ้านเข้าไปตั้งชุมชนในเขตป่า ในช่วงนั้นจะพบข้อมูลว่ามีอัตราการลดลงของป่าที่สูงมาก ในช่วงระหว่างปี 2516-2519 ซึ่งมีอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว (7.2 ล้านไร่/ปี) เป็นช่วงเวลาที่มีการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อย่างเข้มข้น รัฐเร่งสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่อโอบล้อมกองกำลังของพรรคคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เส้นทางยุทธศาสตร์เหล่านี้มีส่วนทำให้ผู้ลักลอบตัดไม้และชาวบ้านสามารถเข้าถึงป่าได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น

ที่มา: http://www.siamintelligence.com/discourse-on-periphery-development-part-two/

Download (PDF, 245KB)

Comments are closed.