“การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นแต่โครงสร้างและกระบวนการเรียนการสอน มีสภาพไม่แตกต่างจากใต้ฝุ่น รัฐบาลเก่าออกไป รัฐบาลใหม่เข้ามา เปลี่ยนรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการศึกษา เริ่มนโยบายใหม่ โครงการใหม่ แต่สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนยังคงเดิม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเหมือนเดิม เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของ ‘ครู'”

http://3.bp.blogspot.com/-KuRrn2APU68/Tb28-GGPPkI/AAAAAAAACxk/487TPWNmOqY/s1600/teachers.jpg

Download (PDF, 65KB)

Comments are closed.