โดย:สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
วันที่:August 15, 2012

สรุปผลจากการประชุมเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มด้วยร่วมใจปฏิรูปการศึกษา” ทั้งยังลำดับความสำคัญก่อนหลังสิ่งที่ควรทำก่อนในการปฏิรูปการศึกษา โดยสิ่งสำคัญสุดคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

http://cdn.learners.in.th/assets/media/files/000/367/014/large_5555.jpg?1344856116

Download (PDF, 61KB)

Comments are closed.