โดย:พรรณทิพย์ เพชรมาก บรรณาธิการ
วันที่:June 19, 2012

เดิมองค์กรชุมชนเน้นเฉพาะการจัดตั้งกลุ่ม ปัจจุบันเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
หนังสือเล่าเรื่องประสบการณ์องค์กรชุมชนจากที่ต่างๆ อุปสรรคจากภาครัฐและสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม จึงต้องกระตุ้นให้เกิดการปฏิรูป หนังสือพูดถึงทั้งประสบการณ์เฉพาะถิ่นที่และหลักการในภาพรวม
“ชุมชนจัดการตนเองสู่การปฏิรูป นับว่าเป็นแนวทางหนึ่งของการร่วมสร้างฐานความเข้มแข็งของสังคมแม้ต้องอาศัยการร่วมคิด ร่วมทำ แต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาคือ ความมั่นคงของมนุษย์ในสังคมอย่างเท่าเทียมพร้อมกับการพลิกฟื้นประเทศไทยจากฐานราก”

http://3.bp.blogspot.com/_iRYdpnxJCsY/TPJkOHYh41I/AAAAAAAAAWQ/_YlWO9xn6Vc/s1600/village2.jpg

Download (PDF, 2MB)

Download (PDF, 911KB)

Comments are closed.