โดย:อำนาจ ส่องเมือง
วันที่:August 25, 2012

ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรและผู้ซื้อของการปลูกยาสูบแบบสัญญาผูกพันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อคู่สัญญาแต่ละฝ่าย เกษตรกรได้รับผลดีในแง่ที่มีตลาดจำหน่ายใบยาสูบแน่นอน ได้รับสินเชื่อเพื่อการผลิตทันเวลา ได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสม แต่อาจเสียเปรียบที่ต้องรับภาระความเสี่ยงเรื่องราคาใบยาสูบตกต่ำ และมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบเรื่องการตีราคารับซื้อใบยาสูบจากผู้รับซื้อใบยาสูบได้มาก ส่วนผู้รับซื้อจะได้ประโยชน์จากการที่สามารถควบคุมปริมาณและคุณภาพผลผลิตใบยาสูบตามความต้องการของตน ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการซื้อใบยาสูบได้ทางหนึ่ง แต่ก็มีข้อเสียเปรียบที่ต้องรับความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรจำนวนมากซึ่งมีฐานะยากจน

ที่มา: http://travel.sanook.com/

Download (PDF, 3.77MB)

Comments are closed.