โดย:สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 2
วันที่:August 24, 2012

ข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืนและแผนพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบลึกซึ้งต่อวัฒนธรรมและทรัพยากรของภาคใต้

http://www.siamfreestyle.com/traveltip/uploads/931bd43a4d4b58f5fa6bc6c52ffe89a7.JPEG

Download (PDF, 77KB)

Comments are closed.