โดย:ผศ.ศุทธินี ดนตรี
วันที่:December 30, 2012

ปัญหาหมอกควันและไฟป่ากลายเป็นปัญหาสำคัญที่คุกคามสุขภาพประชาชน เศรษฐกิจ และการคมนาคมในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น 2,686 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 21,405 ไร่นอกจากนี้ มีการตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) ถึง 17,679 จุด (ข้อมูลจาก www.dailynews.co.th)

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จัดการประชุมเวทีสาธารณะว่าด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดลำพูน โดยในงาน มีการนำเสนอเอกสารว่าด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์จากโครงการวิจัยด้านหมอกควันและไฟป่า ซึ่งมุ่งศึกษาปัญหาที่กล่าวไปที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูน

ที่มาภาพ: http://www.lamphun.go.th/news_detail.php?ann_id=230

Download (PDF, 7.76MB)

ข้อมูลจากแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี เข้าถึงได้ที่ http://www.tuhpp.net/

Comments are closed.