โดย:สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
วันที่:December 12, 2012

“ในความเห็นของผู้เขียน ปัญหาความล้มเหลวในการพัฒนาให้ประชาธิปไตยไทยสามารถลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคง (consolidate) ในสังคมไทย มีรากเหง้าที่ลึกไปกว่าปัญหาการออกแบบกติการและสถาบันทางการเมืองต่างๆ เช่นระบบการเลือกตั้ง หรือระบบการตรวจสอบถ่วงดุล เพราะปัญหาใความล้มเหลวในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย เป็นผลโดยตรงมาจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในสังคมระดับสูง” (เนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2553)

ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1287053747&grpid=01&catid=

ที่มาภาพ: http://prachatai.com/journal/2010/10/31496

Download (PDF, 708KB)

Comments are closed.