โดย:
วันที่:July 1, 2012

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 4: การปฏิรูประบบประกันสังคมเพื่อความเป็นธรรม

ที่มาภาพ: http://www.consumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2176:2012-04-04-09-46-47&catid=107:2010-07-14-03-30-38&Itemid=162

Download (PDF, 345KB)

Download (PDF, 83KB)

Comments are closed.