โดย:
วันที่:July 1, 2012

เอกสารและมติการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 6: การสร้างสังคมที่คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ที่มาภาพ: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=379936

Download (PDF, 165KB)

Download (PDF, 79KB)

Comments are closed.