โดย:
วันที่:July 12, 2012

เอกสารการประชุมสมัชชาปฏิรูปครั้งที่ 1 ระเบียบวาระที่ 8: ศิลปะกับการเยียวยาสังคม

ที่มาภาพ: http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=822&Itemid=155

Download (PDF, 78KB)

Comments are closed.