โดย:บรรยง พงษ์พานิช
วันที่:June 26, 2014

คอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับสังคมเศรษฐกิจไทยมาช้านาน อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะรุนแรงมากขึ้น การจัดอันดับความโปร่งใสโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเมื่อปี 2556 ที่ผ่านมา ได้ให้คะแนนความโปร่งใสของประเทศไทยเพียง 35 คะแนนจากคะแนนเต็มร้อย ถือว่าอยู่ในลำดับที่ 102 จาก 177 ประเทศ นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นในประเทศไทยยังพบว่า นักธุรกิจกว่าร้อยละ 70 ยอมรับว่าตัวเองเคยจ่ายสินบน และเยาวชนกว่า 2 ใน 3 ก็ยอมรับได้หากมีการคอร์รัปชัน

ในการบรรยายเรื่อง “สู้กับคอร์รัปชัน เรื่องเพ้อเจ้อที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผู้เขียนหนังสือ “หางกระดิกหมา: คู่มือต้านคอร์รัปชันที่ไปไกลกว่าการร้องหาคนดี” จะชวนเปิดโลกคอร์รัปชันในสังคมไทย ผ่านการถอดรื้อมายาคติว่าด้วยคอร์รัปชัน พร้อมทั้งอธิบายถึงวิถีและกลยุทธ์แห่งการคอร์รัปชัน โทษของคอร์รัปชัน และปิดท้ายด้วยวิธีการในการต่อสู้กับคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทย

เชิญติดตามชุดความรู้ในประเด็นอื่นๆ ได้ที่โรงเรียนไท

Comments are closed.