ในปัจจุบัน ประเทศไทยถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติสูงติดอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีความเสี่ยงถึง 81.2 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ผู้ประเมินยังชี้อีกว่าหากบ้านเราเผชิญมหาอุทกภัยเพียงหนึ่งครั้ง (เช่นในปี พ.ศ.2554) จะเกิดผลกระทบแก่ประเทศและประชาชนอย่างสาหัส

ร่วมติดตามกราฟฟิคง่ายๆ อธิบายประวัติศาสตร์ระบบผังเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยเบื้องหลังของประวัติศาสตร์ระบบน้ำและน้ำท่วมในประเทศไทยได้ที่นี่

น้ำท่วมไทย! ใครจัดการ? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 1)
เขาจัดการน้ำ (ท่วม) กันอย่างไร? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 3)
รัฐช่วยอะไรเราบ้างเมื่อน้ำท่วม (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 4)

Comments are closed.