น้ำท่วมมีด้วยกันหลายสาเหตุ การสร้างสิ่งก่อสร้างเช่นคันกั้นน้ำหรือพื้นที่ปิดล้อมอาจจำเป็นในหลายกรณี แต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จในการแก้ปัญหา

ร่วมสำรวจตัวอย่างความสำเร็จและบทเรียนในต่างประเทศ เช่น แนวทางการสร้าง ‘Room for the river’ ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบสุดล้ำและการเตรียมความพร้อมในระดับชุมชนของประเทศญี่ปุ่น เรื่อยมาจนถึงตัวอย่างจากภายในประเทศเราเอง เช่น ระบบเหมืองฝายของลุ่มน้ำขาน จังหวัดเชียงใหม่ การกำจัดสิ่งกีดขวางและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งของจังหวัดเพชบูรณ์ การร่วมมือประสานงานกันของเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การปรับตัวโดยใช้หลัก ‘อยู่กับน้ำ’ ของอำเภอท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร

น้ำท่วมไทย! ใครจัดการ? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 1)
ประวัติศาสตร์น้ำประเทศไทย (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 2)

รัฐช่วยอะไรเราบ้างเมื่อน้ำท่วม (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 4)

Comments are closed.