โดย:V-Reformer
วันที่:May 1, 2013

จริงหรือ….มีคอร์รัปชั่นที่สร้างความเจริญได้?
จริงหรือ…ที่ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันได้ถ้าไม่จ่ายค่าคอร์รัปชั่น?
จริงหรือ…ที่ทุกคนสามารถคอร์รัปชั่นกันเพียงเล็กน้อยได้และไม่เกินเลยไปสู่การกอบโกยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด?
จริงหรือ…ที่ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นเพราะนักการเมือง ข้าราชการและนักธุรกิจสมคบคิดกันเท่านั้น ในขณะที่เด็กนักเรียนยังลอกข้อสอบ คนทำผิดกฎจราจรยังยัดเงินให้ตำรวจแทนที่จะไปเสียค่าปรับอย่างถูกกฎหมาย

และจริงหรือ…ถ้าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นได้ก็ต้องไม่เหลือความเป็นคนไทย เพราะคอร์รัปชั่นอยู่ในวิธีคิดและในวัฒนธรรมของเรา?

Comments are closed.