ที่ดินในประเทศไทย 320 ล้านไร่ ร้อยละ 60 เป็นของรัฐ ที่เหลือร้อยละ 40 เป็นของประชาชน แต่ที่ว่าเป็นของประชาชนนั้น 9 ใน 10 อยู่ในมือคน 6 ล้านคน โดยพื้นที่ 9 ส่วนนี้ ถูกปล่อยทิ้งร้างถึงร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายถึง 127,384,000,000 บาทต่อปี

ทั้งที่มีที่ดินมากขนาดนี้ คนไทยอีก 50 กว่าล้านคนต้องอัตคัดในที่ดินจำกัดจำเขี่ย คนจนต้องถูกรุกไล่ที่จากการประกาศพื้นอุทยานซ้อนที่ทำกิน ถูกผู้ได้เปรียบกว้านซื้อที่ดินทำกินเพื่อไปนำเก็งกำไร และถูกบังคับให้ต้องขายกรรมสิทธิ์

เชิญติดตามทางออกของปัญหาผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ ว่าด้วยการให้สิทธิชุมชนในการถือครองที่ดินร่วมกันเพื่อขจัดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับรัฐในพื้นที่ทับซ้อน การเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าตามจำนวนที่ดินที่ถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่า และธนาคารที่ดินที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ขาดแคลนเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าว

Comments are closed.