คำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นคำปริศนาคำหนึ่ง นักคิด นักปรัชญา และนักปกครองจำนวนมากให้นิยามกับคำๆ นี้แตกต่างหลากหลายกันไป เมื่อ “ประชาธิปไตย” เดินทางผ่านพัฒนาการทางความคิดและทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน ความหมายของคำว่า “ประชาธิปไตย” จึงแปรเปลี่ยนตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามแต่ละยุคสมัยอย่างไม่เคยหยุดนิ่ง มิหนำซ้ำ สารพัดกลุ่มการเมืองต่างพยายามช่วงชิงการนิยามคุณค่าและความหมายของ “ประชาธิปไตย” ในแบบของตน

เช่นนี้แล้ว ที่เรียกว่า “ประชาธิปไตย” นั้นคืออะไรกันแน่? ประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร? ประชาธิปไตยเท่ากับเผด็จการเสียงข้างมากจริงหรือ? เราจะสร้างประชาธิปไตยให้มั่นคงถาวรได้อย่างไร? ประจักษ์ ก้องกีรติ แห่งคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะตอบคำถามสำคัญเหล่านั้น ผ่านการบรรยายเรื่อง “ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย”

ติดตามชุดความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองไทยในประเด็นอื่นๆ ได้ที่โรงเรียนไท

Comments are closed.