วิกฤติพลังงานเข้าใกล้เรามาทุกที บ้างว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลจะหมดโลกในปี 2050 บ้างว่ามลพิษจากการผลิตพลังงานในปัจจุบันมีมากเกินกว่าโลกจะรับไหว

เบื้องหน้าหุบเหว พลังงานหมุนเวียนคือสะพานไปสู่โลกยุคต่อไป

ร่วมติดตามแนวคิดการเปลี่ยนบทบาทจากผู้ใช้เป็นผู้ผลิตพลังงานจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และบทบาทของรัฐในการสนับสนุนการพึ่งพาตนเองทางพลังงานของชุมชนและประชาชนได้ที่นี่

Comments are closed.