คุณรู้หรือไม่ว่า ในปัจจุบัน ประชาชนที่อยู่ในวัยแรงงานถึงร้อยละ 70 หรือ 30 ล้านกว่าคน ไม่มีหลักประกันรายได้ยามแก่ชราใดๆ ทั้งสิ้น จะมีก็เพียงเงินสงเคราะห์ยามแก่ชราเดือนละ 600 บาท และในอนาคตบ้านเราก็จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging society)

ร่วมกันสนับสนุนพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ง่ายๆ เพียงร่วมเป็น ‘สายตา’ หนึ่งที่จับจ้องสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิด

Comments are closed.