กสทช. หรือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่และกำกับดูแลกิจการตามชื่อ ซึ่งทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องใหญ่และใกล้ตัวเราทุกคน

คนไทยต้องเฝ้ารอกันนับสิบปีกว่าจะได้มาซึ่ง กสทช. 11 คน แต่น่าสนใจว่าเมื่อตั้งขึ้นแล้วคณะกรรมการดังกล่าวทำงานได้โปร่งใสมีประสิทธิภาพเพียงใด หากพิจารณาจากบทบาทในการกำกับดูแล เช่น การกำกับดูแลสัญญาณเน็ต ค่าโทร ค่าโรมมิ่ง หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเช่นการจัดการประมูลคลื่น 3G การขยายระยะเวลาคลื่น 1800 หรือการทำหน้าที่จัดการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 24 ช่อง

เชิญร่วมกันจับตา กสทช. (สนใจติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtcpolicywatch.org/)

Comments are closed.