ระบบประกันสังคมคือระบบที่ทำหน้าที่เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้แก่สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบในกรณีที่สมาชิกเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ คลอดบุตร ทุพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน กล่าวได้ว่าระบบดังกล่าวเป็นระบบสวัสดิการที่มีความสำคัญยิ่งกับผู้คนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตามระบบประกันสังคมในปัจจุบันกำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤติในระดับล่มสลาย ทั้งจากการนำเงินกองทุนไปลงทุน ซื้อหุ้น ปล่อยกู้ หนี้เสีย ค่าบริหารจัดการสำนักงาน และอื่นๆ

ร่วมติดตามปัญหาต่างๆ ได้ในตอนนี้

ติดตามชม ระบบประกันสังคม ตอนที่ 2 ได้ที่นี่

Comments are closed.