สิ่งสำคัญที่ตามมาหลังภัยพิบัติคือบทบาทของรัฐในการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ในการพิจารณาออกแบบกระบวนการดังกล่าว สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือการคำนึงถึงหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข การหาแหล่งรายได้ และการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ใครสนใจ ลองมาพิจารณารายละเอียดประเด็นดังกล่าวและตัวอย่างกรณีศึกษาเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศเยอรมันและออสเตรเลียกัน

น้ำท่วมไทย! ใครจัดการ? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 1)
ประวัติศาสตร์น้ำประเทศไทย (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 2)

เขาจัดการน้ำ (ท่วม) กันอย่างไร? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 3)

Comments are closed.