น้ำท่วมไทย 2554 ถือเป็นมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ติดอันดับสี่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก เพราะสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ 11.2 ล้านไร่ใน 65 จังหวัด 13 ล้านกว่าชีวิตได้รับผลกระทบ มีผู้เสียชีวิตกว่า 813 คน และสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 1.44 ล้านล้านบาท

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มและระบบนิเวศซึ่งถูกทำลาย สาเหตุหนึ่งของปัญหาที่หนักหนานี้เป็นผลจากการที่ประเทศไทยขาดระบบการบริหารจัดการ แผนหลัก งบประมาณ และการเตรียมความพร้อม

โครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลคืออะไร ใช่คำตอบหรือไม่ ลองติดตามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่นี่

http://www.youtube.com/watch?v=w_d3W_F9s4w

ว่าด้วยเรื่องน้ำตอนอื่นๆ
ประวัติศาสตร์น้ำประเทศไทย (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 2)

เขาจัดการน้ำ (ท่วม) กันอย่างไร? (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 3)
รัฐช่วยอะไรเราบ้างเมื่อน้ำท่วม (ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมตอนที่ 4)

Comments are closed.