เชื่อหรือไม่ ว่าจริงๆ แล้วหุ้นไม่ได้มีไว้ปั่น

แต่ตลาดทุนที่ดีคือหนึ่งในพลังขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ เพราะเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน รวมถึงเป็นทางเลือกการออมเงินของประชาชน

แต่ใครก็รู้ว่าในบ้านเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น

ร่วมพูดคุยกับสฤณี อาชวนันทกุล นักวิชาการ นักเขียน นักแปลชื่อดัง เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปตลาดทุนเพื่อสร้างความเป็นธรรม

สฤณี อาชวานันทกุล

ติดตามรายงานฉบับย่อได้ที่นี่
รายงาน: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมฉบับย่อ ตอนที่ 1
รายงาน: การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมฉบับย่อ ตอนที่ 2

ติดตามรายงานสำรวจองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยฉบับเต็มได้ที่นี่
การปฏิรูปตลาดทุนกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.