ปัญหาจราจรน่าจะเป็นปัญหาใหญ่อันดับต้นๆ ทีคนเมืองใหญ่ต้องเผชิญ อย่างไรก็ตาม ปัญหาจราจรไม่ใช่ปัญหาเรื่องการจัดการเท่านั้น หากแต่สะท้อนให้เห็นถึงหนทางประชาธิปไตยในที่แห่งนั้นด้วย

ร่วมถกเถียงและทบทวนนิยามประชาธิปไตยไทยผ่านสภาพปัญหาการจรารรในกรุงเทพ พร้อมกับสำรวจแนวทางแก้ไขในต่างประเทศที่สนใจได้ใน V-Radio ตอน 08: รถ จักรยาน ถนน กับความติดขัดบนหนทางประชาธิปไตย

ที่มาภาพ: http://www.copenhagenize.com/2009/04/subconscious-democracy-and-desire.html

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.