เมื่อพูดถึงการพัฒนา มีอะไรอีกหลายอย่างที่มากไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจ

กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ และ ภัทชา ด้วงกลัด พาคุณร่วมสำรวจแนวคิดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของ เจ็ฟฟรี่ ซาคส์ ซึ่งชี้ว่าจำเป็นต้องเติม ‘การกำกับดูแล’ เข้าไปเป็นขาหนึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนในมนุษย์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อด้วยบทสำรวจ ‘ความไม่เท่าเทียม’ ของริชาร์ วิลกินสัน ที่มุ่งชี้ให้เห็นว่า ความเท่าเทียมสำคัญอย่างไรต่อการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี

ที่มาภาพ: http://www.therightplanet.com/2012/08/the-fascism-of-sustainable-development/

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.