โลกจะอยู่ต่อไปอย่างไร เมื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลที่้เราใช้ขับเคลื่อนสังคมมนุษย์มากว่า 200 ปีกำลังถึงทางตัน

คุณศุภกิจ นันทะวรการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ ชวนเราพูดคุยถึงพลังงานหมุนเวียน ทางเลือกในการขับเคลื่อนสังคมอย่างเป็นมิตรกับมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพ ในโลกยุคน้ำมันไม่ใช่คำตอบ

ร่วมสำรวจสถานการณ์พลังงานระดับโลก ความหมายและความสำคัญของพลังงานหมุนเวียน ตัวอย่างจากประเทศ รวมถึงสถานการณ์ โอกาส และข้อจำกัดเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในบ้านเรา

ที่มาภาพ: http://thaipublica.org/2011/11/supakij-mabtaphut

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.