รศ.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกเล่าปัญหาเรื่องน้ำในหลากมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเกิน น้ำขาด การแย่งชิงน้ำระหว่างภาคส่วนต่างๆ ก่อนจะพูดคุยกันถึงทางออกในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านการกระจายอำนาจ เปิดการมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง แล้วบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาจากฐานราก

ทั้งหมดนี้ เพื่อนำพาประเทศของเราก้าวสู่แนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ที่มา: http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=963&Itemid=152

ที่มา: http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=963&Itemid=152

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.