จะแน่ใจได้อย่างไร ว่าท่านไม่ได้กำลังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ขายสินค้าและบริการต่างๆ ให้ท่าน ในเมื่อผู้ผลิตและผู้ขายย่อมรู้ดีในสินค้าและบริการของพวกเขาอย่างทะลุปรุโปร่ง จึงย่อมมีอำนาจต่อรอง หรือ หลอกล่อผู้ซื้ออย่างพวกเราเสมอ

ทุกข์ของผู้บริโภคเป็นอนิจจัง ดังนั้นการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องจำเป็น

เชิญผู้บริโภคทุกท่าน ร่วมสำรวจทุกข์ของผู้บริโภค ตั้งแต่เรื่องใกล้ตัว เช่น การคิดราคาอาหารแบบ ‘บวก บวก’ เลยไปถึงเรื่องใหญ่ ได้แก่ ปัญหาของระบบคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย ที่แม้รัฐธรรมนูญจะบังคับให้มีกฎหมายคุ้มครองขึ้น แต่จวบจนปัจจุบัน กฎหมายดีๆ ก็ยังคงไม่คลอด ที่คลอดมาแล้วก็พิกลพิการ

เชิญผู้บริโภคติดตาม…

ที่มาภาพ: http://audioboo.fm/boos/190107-045-should-men-pay-the-restaurant-bill

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.