ที่ดินคือทรัพยากรสาธารณะที่่ไม่ควรถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ทุกวันนี้ สถานการณ์การถือครองที่ดินในประเทศไทยกลับเป็นไปในทางตรงกันข้าม คือ ที่ดินไหลตามทุนไปกระจุกตัวอยู่ในมือคนรวยที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ แต่ต้องการสะสมความมั่งคั่ง

สภาพปัญหาข้างต้นทำให้ที่ดินกว่า 320 ล้านไร่ ไม่เพียงพอสำหรับคนไทย 65 ล้านคน

ติดตามสถานการณ์และเหตุผลที่เราควรสนับสนุนการปฏิรูปที่ดินได้ใน V-Radio ตอน 05 ‘ทำไมต้องปฏิรูปที่ดิน’

ที่มาภาพ: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1344237234&grpid=03&catid=03

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.