ระบบประกันสังคม คือสวัสดิการที่มีความสำคัญต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานซึ่งมีจำนวนเกือบสิบล้านคนทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวตั้งอยู่บนความเปราะบางหลายประการ ได้แก่ ปัญหาธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ หลักเกณฑ์วิธีการเรียกเก็บและจ่ายเงินที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ ในอนาคตประเทศไทยยังมีแนวโน้มเป็นสังคมผู้สูงอายุ ที่วัยแรงงานมีสัดส่วนต่ำกว่าคนแก่ จึงยากที่เงินสมทบจะเพียงพอต่อภาระเงินบำนาญ

ร่วมสำรวจปัญหาและทางออก ผ่านการสนทนากับ ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) ผู้ที่กัดติดประเด็นดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

ที่มาภาพ: http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2011-07/01/content_12814441.htm

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.