ร่วมพูดคุยกับวีรฉัตร แก้วประดิษฐ์ นักพัฒนาภาคเอกชน องค์กร EarthRights School Mekong เกี่ยวกับเรื่องราว ความร่วมมือ และประสบการณ์ข้ามชาติ (ก่อนเกิดประชาคมอาเซียน) ของผู้คนตัวเล็กตัวน้อยเรียบเลาะแม่น้ำโขง ในการต่อสู้กับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ไม่เป็นธรรม และการแย่งชิงทรัพยากรจากมือคนเบื้องล่างสู่เบื้องบน รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเชิงโครงสร้างเบื้องหลังปรากฎการณ์ และทิศทางที่ควรก้าวไปของขบวนการ NGOs ในปัจจุบัน

ค้นหาคำตอบได้ใน V-Radio ตอนนี้ว่าเหตุใดเราจึงควรก้าวพ้นวิธีมองปัญหาแบบ ‘ขาว-ดำ’ ไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างประชาสังคมกับรัฐรวมถึงฉวยใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ ทำไมในปัจจุบันจึงเป็นยุคที่ NGOs ต้องสู้ด้วยข้อมูลและเหตุผล “ไม่ใช่เอะอะไรก็ม็อบ”

และที่สำคัญ ทำไมเราทุกคนจึง “มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งไม่ว่าในนามส่วนตัวหรือในนามชนชั้น”

วีรฉัตร แก้วประดิษฐ์

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.