การเกิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 คือก้าวใหญ่บนเส้นทางการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย แต่ยังไม่ใช่ก้าวสุดท้าย และยังไม่แน่ใจด้วยว่าจะก้าวไปข้างหน้าได้ตามที่คาดหวังหรือไม่

พบกับวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง คณะทำงานโครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ประมวลสรุปบทบาทการกำกับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่ของ กสทช. ว่ามีความเสรีเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตย และมุ่งคุ้มครองผู้บริโภคมากแค่ไหน ตั้งแต่เรื่องการประมูลคลื่น 3G การขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz และการประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล

ที่มา:http://tdri.or.th/tdri-insight/วิจัยพบเนื้อหาแท็บเล็ต/

ที่มา:http://tdri.or.th/tdri-insight/วิจัยพบเนื้อหาแท็บเล็ต/

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.