เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาร่วมกันทบทวนเส้นทางการปฏิรูปที่ผ่านมา เพื่อค้นหาก้าวต่อไป

V-Radio ตอนนี้ พบกับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย มาพูดคุยสะท้อนให้เห็นเส้นทางของมติสมัชชาปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางเรื่อยไปถึงปลายทาง

เชิญติดตามเรื่องราวการผลักดันมติสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย การทำงานร่วมกันระหว่างกับภาคประชาชน ข้าราชการ นักการเมือง และร่วมค้นหาคำตอบว่าอะไรคือความสำเร็จและอะไรคือ ‘ตอ’ ที่มติสมัชชาปฏิรูปต้องประสบระหว่างเส้นทางได้ที่นี้

DR Choochai

ติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับปรับปรุง (ถอดความ) ได้ที่นี่

‘ติดตามมติสมัชชา ติดตามเส้นทางปฏิรูปประเทศไทย กับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ตอนที่ 1’

‘ติดตามมติสมัชชา ติดตามเส้นทางปฏิรูปประเทศไทย กับ นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ตอนที่ 2’

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.