กฎหมายการแข่งขันทางการค้าถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐ ในการจัดการกับเอกชนรายใหญ่ที่ใช้อำนาจเหนือตลาดเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภครวมถึงเอารัดเอาเปรียบภาคเอกชนด้วยกันเอง

ในต่างประเทศ การมีกฎหมาย Antitrust law และบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นปัจจัยที่ขาดเสียไม่ได้ในการสร้างตลาดที่เสรีและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามในกรณีประเทศไทย แม้จะมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้ามาตั้งแต่ปี 2542 แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฎว่ากฎหมายดังกล่าวยังไม่เคยแสดงน้ำยาเลยสักครั้งเดียว

ร่วมทำความเข้าใจสภาพปัญหา ค้นแนวทางปฏิรูปกฎหมายการแข่งขันทางการค้ากับ ดร.วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ใน V-Radio ตอนนี้

ที่มา: http://thaipublica.org/2011/10/academics-antitrust-amendment/

ที่มา: http://thaipublica.org/2011/10/academics-antitrust-amendment/

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.