ในเมื่อแรงงานก็เป็นมนุษย์ที่ต้องกินต้องอยู่และต้องการชีวิตที่ดี ทำไมการขึ้นค่าแรงจึงถูกต่อต้านจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย อะไรคือสาเหตุของความติดขัดในปัจจุบัน

ร่วมเคลียร์ปัญหาค่าแรงกับอาจารย์พรเทพ เบญญาิภิกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำต่อเศรษฐกิจไทย

ติดตามแนวคิด ‘ค่าแรงเพื่อชีวิต’ สถานการณ์ค่าแรงในประเทศไทย และค้นหาคำตอบว่านโยบายขึ้นค่าแรงสร้างผลกระทบในทางเลวร้ายแต่จริงหรือไม่ ใน V-Radio ตอนนี้

Play
Play

คลิกที่ Play เพื่อฟัง

Comments are closed.